Tabin Eritysehdot

TABIN ERITYSEHDOT

YLEISTÄ

Tabin matkoihin sovelletaan seuraavia:
Suomen matkapakettilaki (1.7.2018)
Yleiset Matkapakettiehdot (SMAL 2018)
Tabin lisä- ja erityisehdot

Tabin lisä- ja erityisehdot on esitetty tällä sivulla, minkä lisäksi tiivistelmä on esitetty kunkin ostettavan tuotteen esittelyn yhteydessä.


MATKATYYPIT

Tabi-matkat ovat pienissä ryhmissä tehtäviä osallistujien toiveiden mukaan räätälöityjä matkoja. Näihin matkoihin kuuluu täydellinen opas- ja tulkkipalvelu, minkä lisäksi matkan hintaan kuuluu poikkeuksellisen runsas ohjelma- ja palvelupaketti. Tarkemmin Tabi-matkojen hinnanmuodostuksesta voit lukea täältä.

Opastetun Tabi-matkan hintaan ei sisälly lentoja, mutta ilmoittautumismaksun maksaneet voivat hankkia Tabin kautta haluamansa lennon ilman palvelumaksua.

Tabi-matkat suunnitellaan aina asiakkaiden toiveiden mukaisesti, ja suunnittelutyö alkaa jo ilmoittautumisvaiheessa. Lisäksi matka on aina suunniteltu tietyn suuruiselle lähtijäjoukolle, ja paikan vapautuminen hotellihuoneessa ei alenna huoneen hintaa matkan järjestäjälle. Tämän vuoksi ilmoittautumismaksua 500€ ei palauteta asiakkaalle peruutustapauksissa. Asiakkaan on mahdollista hankkia matkavakuutus, jossa on peruutusturva yllättävien tilanteiden varalle.

Matkan kokonaishinta on mahdollista maksaa varausmaksun lisäksi 1-3 erässä. Matkalle osallistuminen on mahdollista, kun kaikki maksut on maksettu.

Tabi-matkojen ryhmäkoko on 8-10 henkeä. Jos ilmoittautuneiden määrä jää alle tämän, Tabilla on oikeus peruuttaa matka. Ilmoittautuneille maksetaan tällöin täysi korvaus (pl. ilmoittautumismaksu), tai he saavat halutessaan osallistua johonkin myöhempään vastaavanlaiseen Tabi-matkaan.

Kolmansien osapuolten järjestämän lisäohjelman varauksien peruutusoikeudet määrittyvät tapauskohtaisesti. Tabi palauttaa maksun asiakkaalle, jos kolmas osapuoli myöntää peruutusoikeuden. Vähemmän kuin kymmenen vuorokautta ennen matkalle lähtöä tehdyistä peruutuksista maksua ei kuitenkaan palauteta.

Lentojen muutos- ja peruutusehdot ovat voimassa asiakkaan saaman varausvahvistuksen mukaan.

Tabi-matkojen hinta on aina kiinteä, eivätkä siihen vaikuta mahdolliset valuuttakurssimuutokset.

Omatoimimatkat eivät sisällä opaspalveluita, mutta kaikki Tabin myymät omatoimimatkatkin ovat räätälöitävissä osallistujien toiveiden mukaisesti. Matkan ostaminen on sitova sopimus, joka syntyy joko matkan maksamisesta tai 500 euron varausmaksun maksamisesta. Peruutustapauksissa tätä varausmaksua (tai vastaavaa osuutta matkan kokonaishinnasta) ei makseta takaisin. Asiakkaan on mahdollista hankkia matkavakuutus, jossa on peruutusturva yllättävien tilanteiden varalle.

Omatoimimatkan hintaan kuuluvat palvelut on eritelty kunkin matkatyypin esittelyssä. Omatoimimatkapakettiin sisältyvän lentolipun muutos- ja peruutusehdot samoin kuin matkatavaraan liittyvät rajoitukset on eritelty lentojen varausvahvistuksessa.

Edullisimmat omatoimimatkakategoriat perustuvat majitukseen kahden hengen huoneissa. Tämän huonekategorian varaaminen on mahdollista ainoastaan, jos kaksi varausta tehdään samaan aikaan. Varaukset voidaan tehdä yhdessä, tai molemmat osallistujat voivat tehdä oman varauksensa mainiten lisätiedoissa, kenen kanssa matkustavat yhdessä. Yhdessä matkustavalla seurueella on yhteinen matkasivu. Suurempien huoneiden (3- henkilöä) varauksissa ota yhteyttä Tabiin.

Mahdollisissa virheostotilanteissa nettikaupassa matkustajan tulee ottaa yhteyttä Tabiin viipymättä.

Matkan hinta määräytyy ostohetkellä, eivätkä siihen vaikuta mahdolliset valuuttakurssimuutokset.


MAKSU- JA TOIMITUSTAVAT

Tabin verkkokaupassa on mahdollista maksaa yleisimmillä luottokorteilla.

Minkä tahansa verkkokaupassa esillä olevan tuotteen voi myös varata/tilata Tabin sivuilta löytyvällä yhteydenottolomakkeella. Tällöin tuote laskutetaan, ja sopimus syntyy, kun lasku on maksettu.

Tabi toimittaa kaikki matkaan liittyvät dokumentit sähköisesti joko sähköpostin tai matkailijan oman suljetun matkasivun kautta. Poikkeus: junapassiin oikeuttava voucher ja mahdollinen joukkoliikenteen älykortti toimitetaan postissa kirjattuna kirjeenä. Tabi ei vastaa postissa kadonneista tuotteista.


MATKUSTAJAN VASTUU

Matkustajalla on matkavahvistuksen saatuaan velvollisuus tarkistaa, että matkavahvistuksessa mainitut matkustajatiedot, matkapäivät, matkakohde sekä lento- ja majoitustiedot ovat oikein. Matkustajan nimi on annettava täsmälleen siinä muodossa, jossa se lukee passissa. Matkustaja vastaa virheellisinä tai puutteellisina annettujen tietojen korjaamisen kustannuksista.

Matkustajan on annettava Tabille sellainen sähköpostiosoite ja puhelinnumero, johon hänelle voidaan toimittaa tieto matkaa koskevista asioista myös matkan aikana. Tabi käyttää viestintään ensisijaisesti sähköpostia ja tekstiviestejä. Matkustajalla on velvollisuus seurata ilmoittamiinsa viestimiin (sähköposti, matkapuhelin) saapuneita viestejä ennen matkaa ja sen aikana.

Matkustajalla on velvollisuus tuoda matkanjärjestäjän tietoon jo varausvaiheessa mahdollinen avustustarpeensa, yliherkkyytensä ja/tai liikunta- tai aistirajoitus, jolla voi olla vaikutusta matkan toteuttamiseksi tehtäviin järjestelyihin, esimerkiksi kuljetus- tai majoitusyritysten turvallisuusmääräysten noudattamiseksi. Laiminlyönti saattaa johtaa matkalle tai sen osaan pääsyn estymiseen. Osalle matkoista (esim. kiertomatkat) vaaditaan niiden luonteen vuoksi riittävää liikuntakykyä mm. ohjelmaan kuuluvien kävelyosuuksien, epätasaisen maaston tai korkeuserojen vuoksi. Poikkeusjärjestelyistä on sovittava ennen matkaa.

Jos matkustaja ei saavu matkan lähtöpaikalle sovittuna ajankohtana, Tabilla on oikeus peruuttaa matkustajan matkan hintaan sisältyvät palvelut ilman takaisinmaksua.

Jos matkustaja ei käytä matkan menolentoa, peruuntuu myös paluulento ilman takaisinmaksua.

Matkustaja, joka eroaa ryhmästä eikä käytä varaamaansa majoitusta tai muita palveluita tai käyttää niitä vain osan lomastaan on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi Tabille. Matkustaja on velvollinen tarkistamaan paluulennon tai paluulennolle järjestetyn kuljetuksen ajankohdan matkasivultaan paluuta edeltävänä päivänä. Ellei matkustaja noudata tätä velvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa matkustaja itse paluukuljetuksista ja sen kustannuksista.

Käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta matkustajalle hyvitystä. Tämä koskee sekä opastettujen ryhmämatkojen ohjelmaa, ruokailuja ja yöpymisiä että omatoimimatkojen ohjelma- ja retkipalveluita, matkoja ml. junapassit ja älykortit ja yöpymisiä.

Virheistä on ilmoitettava heti matkan aikana Tabille (Matkapakettiehdot kohta 17), joka oikaisee virheen mahdollisuuksien mukaan. Mikäli matkustaja ei ilmoita virheestä matkan aikana, siitä ei voi vaatia korvausta matkan jälkeen.

Alle 18-vuotiaiden ilman huoltajaa matkalle lähtevien tulee toimittaa matkan varausvaiheessa Tabille kopio huoltajan kirjallinen vapaamuotoinen suostumus matkan hankkimiseen ja matkalle lähtemiseen mieluiten englannin kielellä. Lupa on otettava matkalle mukaan. Osa lentoyhtiöistä ja hotelleista saattavat rajoittaa alle 18- vuotiaiden kuljetusta/majoittumista ilman huoltajaa. Opastetuille Tabi-matkoille alaikäisten on mahdollista osallistua vain huoltajan seurassa.

Matkaohjeissa esitetyt tiedot passi- ja viisumitarpeesta on laadittu Suomen kansalaisille. Muiden maiden kansalaisten on itse tarkistettava voimassaolevat passi- ja viisumimääräykset. Matkustajan on itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista ja niiden voimassaolosta ja oikeellisuudesta (passi, viisumi, rokotustodistukset, matkavakuutus jne.). Jokaisella matkustajalla, myös lapsilla, tulee olla oma henkilökohtainen voimassa oleva ja määräykset täyttävä matkustusasiakirja. Tabi ei korvaa puutteellisten tai epäpätevien asiakirjojen vuoksi estyneen matkaan pääsyn kustannuksia.

Kehotamme jokaista matkustajaa ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen jo matkaa varattaessa samoin kuin sairaus- ja tapaturmavakuutuksen, jossa on mukana maksusitoutumus.

Matkustajan tulee noudattaa Tabin sekä matkapaketin toteuttamiseen osallistuvien kuljetus-, majoitus- ja ohjelmapalveluyritysten ohjeita, määräyksiä ja ehtoja. Erityisesti tulee huolehtia matkaan liittyvien aikarajojen ja aikataulujen noudattamisesta. Tabi ei vastaa seurauksista tai kustannuksista, joita matkustaja omalla menettelyllään tai tuottamuksellaan aiheuttaa.


PERUUTUSEHDOT

Tabi-matkat ovat räätälöityjä matkoja, joissa noudatetaan erityisehtoja. Matkustajan peruuttaessa matkan matkan hinnasta pidätetään

500 euron varausmaksu sekä

50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista

75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista

95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.

Matkustajan nimelle kirjoitettuja lentolippuja ei lunasteta takaisin, vaan ne laskutetaan täydestä arvostaan. Lentoihin on mahdollista tehdä muutoksia muutosmaksua vastaan, jos lippukategia sen sallii.