Tabin Eritysehdot

TABIN ERITYISEHDOT

YLEISTÄ

Tabin matkoihin sovelletaan seuraavia:
Suomen matkapakettilaki (1.7.2018)
Yleiset Matkapakettiehdot (SMAL 2018)
Tabin lisä- ja erityisehdot

Tabi-matkojen lisä- ja erityisehdot on esitetty tällä sivulla, minkä lisäksi ne lähetetään jokaiselle matkalle osallistujalle sähköpostilla. Varausmaksun maksamisen yhteydessä asiakas vahvistaa, että on hyväksynyt matkaehdot.

Matkan ostaminen on sitova sopimus, joka syntyy joko matkan maksamisesta tai 500 euron varausmaksun maksamisesta. Asiakkaan peruuttaessa matkan tätä varausmaksua (tai vastaavaa osuutta matkan kokonaishinnasta) ei makseta takaisin. Asiakkaan on mahdollista hankkia matkavakuutus, jossa on peruutusturva yllättävien tilanteiden varalle.


MATKATYYPIT

 Tabi-matkat ovat pienissä ryhmissä tehtäviä osallistujien toiveiden mukaan räätälöityjä matkoja. Näihin matkoihin kuuluu täydellinen opas- ja tulkkipalvelu, minkä lisäksi matkan hintaan kuuluu poikkeuksellisen runsas ohjelma- ja palvelupaketti. 

Opastetun Tabi-matkan hintaan ei sisälly lentoja, mutta Tabi avustaa lentojen varaamisessa. Asiakkuus syntyy lentojen osalta suoraan matkustajan ja lentoyhtiön välille. Lentolipun muutos- ja peruutusehdot samoin kuin matkatavaraan liittyvät rajoitukset on eritelty lentojen varausvahvistuksessa. 

Tabi-matkan suunnitteluvaiheessa asiakkaalla on mahdollisuus tutustua Japanin kulttuuriin yleisesti ja ja matkakohteisiin erityisesti Tabin järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Matkassa on osuuksia, joiden suunnitteluun asiakkaat voivat vaikuttaa. 

Matkan kokonaishinta on mahdollista maksaa varausmaksun lisäksi 1-3 erässä. Matkalle osallistuminen on mahdollista, kun kaikki maksut on maksettu viimeistään 4 viikkoa ennen matkan alkamista. 

Tabi-matkojen ryhmäkoko on 8-10 henkeä. Jos ilmoittautuneiden määrä jää alle tämän, 

Tabilla on oikeus peruuttaa matka. Ilmoittautuneille maksetaan tällöin täysi korvaus, tai he saavat halutessaan osallistua johonkin myöhempään vastaavanlaiseen Tabi-matkaan. 

Omatoimimatkat ovat matkapaketteja, jotka on räätälöity asiakkaan toiveiden mukaisesti. Omatoimimatkaankin voi sisältyä opastus- ja tulkkipalveluita joillekin matkaosuuksille erillisen sopimuksen mukaan, mutta lähtökohtaisesti asiakas tekee matkan omatoimisesti Tabilta saadun matkasuunnitelman mukaisesti. 

Omatoimimatkan hintaan kuuluvat palvelut on eritelty asiakkaan toiveiden mukaan tehdyssä tarjouksessa. Tabi lähettää laskun varausmaksusta, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen. Tämän jälkeen tehdään yksityiskohtainen matkasuunnitelma ja siihen liittyvät varaukset. Asiakkaalla on mahdollisuus kommentoida matkasuunnitelmaa, ja sen uudelleen muokkaaminen yhden kerran sisältyy alkuperäiseen tarjoukseen. 

Omatoimimatkan hintaan ei sisälly lennot, mutta Tabi voi avustaa lentojen varaamisessa. Omatoimimatkapakettiin sisältyvän lentolipun muutos- ja peruutusehdot samoin kuin matkatavaraan liittyvät rajoitukset on eritelty lentojen varausvahvistuksessa. 

Mahdollisissa virheostotilanteissa nettikaupassa matkustajan tulee ottaa yhteyttä Tabiin viipymättä. 


MAKSU- JA TOIMITUSTAVAT

Kaikki matkaan liittyvät maksut laskutetaan. 

Tabi toimittaa kaikki matkaan liittyvät dokumentit sähköisesti joko sähköpostin tai matkailijan oman suljetun matkasivun kautta. Poikkeus: junapassiin oikeuttava voucher ja mahdollinen joukkoliikenteen älykortti toimitetaan postissa kirjattuna kirjeenä. Tabi ei vastaa postissa kadonneista tuotteista. 


MATKUSTAJAN VASTUU

Matkustajalla on matkavahvistuksen saatuaan velvollisuus tarkistaa, että matkavahvistuksessa mainitut matkustajatiedot, matkapäivät, matkakohde sekä lento- ja majoitustiedot ovat oikein. Matkustajan nimi on annettava siinä muodossa, jossa se lukee passissa. Matkustaja vastaa virheellisinä tai puutteellisina annettujen tietojen korjaamisen kustannuksista. 

Matkustajan on annettava Tabille sellainen sähköpostiosoite ja puhelinnumero, johon hänelle voidaan toimittaa tieto matkaa koskevista asioista myös matkan aikana. Tabi käyttää viestintään ensisijaisesti sähköpostia ja tekstiviestejä. Matkustajalla on velvollisuus seurata ilmoittamiinsa viestimiin (sähköposti, matkapuhelin) saapuneita viestejä ennen matkaa ja sen aikana. 

Matkustajalla on velvollisuus tuoda matkanjärjestäjän tietoon jo varausvaiheessa mahdollinen avustustarpeensa, yliherkkyytensä ja/tai liikunta- tai aistirajoitus, jolla voi olla vaikutusta matkan toteuttamiseksi tehtäviin järjestelyihin, esimerkiksi kuljetus- tai majoitusyritysten turvallisuusmääräysten noudattamiseksi. Laiminlyönti saattaa johtaa matkalle tai sen osaan pääsyn estymiseen. Osalle matkoista (esim. kiertomatkat) vaaditaan niiden luonteen vuoksi riittävää liikuntakykyä mm. ohjelmaan kuuluvien kävelyosuuksien, epätasaisen maaston tai korkeuserojen vuoksi. Poikkeusjärjestelyistä on sovittava ennen matkaa. 

Jos matkustaja ei saavu matkan lähtöpaikalle sovittuna ajankohtana, Tabilla on oikeus peruuttaa matkustajan matkan hintaan sisältyvät palvelut ilman takaisinmaksua. 

Jos matkustaja ei käytä matkan menolentoa, peruuntuu myös paluulento ilman takaisinmaksua. 

Matkustaja, joka eroaa ryhmästä eikä käytä varaamaansa majoitusta tai muita palveluita tai käyttää niitä vain osan lomastaan on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi Tabille. Matkustaja on velvollinen tarkistamaan paluulennon tai paluulennolle järjestetyn kuljetuksen ajankohdan matkasivultaan tai painetusta matkadokumentista paluuta edeltävänä päivänä. Ellei matkustaja noudata tätä velvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa matkustaja itse paluukuljetuksista ja sen kustannuksista.

Käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta matkustajalle hyvitystä. Tämä koskee sekä opastettujen ryhmämatkojen ohjelmaa, ruokailuja ja yöpymisiä että omatoimimatkojen ohjelma- ja retkipalveluita, matkoja ml. junapassit, älykortit ja yöpymiset. 

Virheistä on ilmoitettava heti matkan aikana Tabille (Matkapakettiehdot kohta 17), joka oikaisee virheen mahdollisuuksien mukaan. Mikäli matkustaja ei ilmoita virheestä matkan aikana, siitä ei voi vaatia korvausta matkan jälkeen. 

Alle 18-vuotiaiden ilman huoltajaa matkalle lähtevien tulee toimittaa matkan varausvaiheessa Tabille kopio huoltajan kirjallinen vapaamuotoinen suostumus matkan hankkimiseen ja matkalle lähtemiseen mieluiten englannin kielellä. Lupa on otettava matkalle mukaan. Osa lentoyhtiöistä ja hotelleista saattavat rajoittaa alle 18- vuotiaiden kuljetusta/majoittumista ilman huoltajaa. Opastetuille Tabi-matkoille alaikäisten on mahdollista osallistua vain huoltajan seurassa. 

Matkaohjeissa esitetyt tiedot passi- ja viisumitarpeesta on laadittu Suomen kansalaisille. Muiden maiden kansalaisten on itse tarkistettava voimassaolevat passi- ja viisumimääräykset. Matkustajan on itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista ja niiden voimassaolosta ja oikeellisuudesta (passi, viisumi, rokotustodistukset, matkavakuutus jne.). Jokaisella matkustajalla, myös lapsilla, tulee olla oma henkilökohtainen voimassa oleva ja määräykset täyttävä matkustusasiakirja. Tabi ei korvaa puutteellisten tai epäpätevien asiakirjojen vuoksi estyneen matkaan pääsyn kustannuksia. 

Kehotamme jokaista matkustajaa ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen jo matkaa varattaessa samoin kuin sairaus- ja tapaturmavakuutuksen, jossa on mukana maksusitoumus. 

Japanissa on voimassa COVID-19 -pandemiaan liittyviä matkustusrajoituksia. Matkustajan on huolehdittava siitä, että hänellä on viranomaismääräysten mukainen todistus täydestä COVID-rokotussarjasta tai todistus enintään 72 tuntia ennen maahan saapumista tehdystä negatiivisesta koronatestistä. Japanissa on voimassa maskipakko. Kansalliset ja alueelliset koronarajoitukset saattavat muuttua matkan varaamisen jälkeen. Matkustaja vastaa itse rajoitusten noudattamisesta saatuaan niistä tiedon. 

Matkustajan tulee noudattaa Tabin sekä matkapaketin toteuttamiseen osallistuvien kuljetus-, majoitus- ja ohjelmapalveluyritysten ohjeita, määräyksiä ja ehtoja. Erityisesti tulee huolehtia matkaan liittyvien aikarajojen ja aikataulujen noudattamisesta. Tabi ei vastaa seurauksista tai kustannuksista, joita matkustaja omalla menettelyllään tai tuottamuksellaan aiheuttaa. 


PERUUTUSEHDOT

Tabi-matkat ovat räätälöityjä matkoja, joissa noudatetaan erityisehtoja. Matkustajan peruuttaessa matkan matkan hinnasta pidätetään 

500 euron varausmaksu sekä 

50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista 

75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista 

95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista. 

Matkustaja hoitaa lentojen mahdolliset peruutuksen tai muutokset suoraan lentoyhtiön kanssa lentoyhtiön määrittelemien ehtojen mukaan.